DĀRZA PROJEKTA PARAUGS

Tikai šobrīd! Individuāli izstrādāts dārza projekts maksā sākot no 250 EUR. Pasūtot pilnu projektu, sākumā tiek izstrādāti vairāki  plānojuma varianti. Kad ir izvēlēts variants, kurš tiks attīstīts tālāk, plānojuma raksturīgākajām vietām tiek izstrādātas 3D vizualizācijas - bildes, kurās ir redzams, kā viss reāli izskatīsies. Kad ir noprecizētas plānojuma detaļas, tiek izstrādāts apstādījuma plāns, kurā ir parādīti visi ieplānotie augi - kur tie atradīsies un kāds skaits koku, krūmu un puķu jāstāda. Tālāk tiek izstrādāti tehniskie rasējumi - celiņu segumu plāns ar bruģa rakstiem, izmēru plāns, apgaismojuma plāns - kādas būs dārza lampas un kur atradīsies, vertikālais plānojums ar augstuma atzīmēm, reljefa griezumiem, rasējumi bērnu rotaļu laukumam, soliņiem, lapenei u.c. dārza elementiem. Projektam tiek pievienots paskaidrojuma raksts.

 

Katrā mūsu dārza projektā ietilpst:

NR.
PROJEKTA SADAĻA
PARAUGS

1.

Dārza funkcionālo zonu un skatu līniju analīze

Dārza plānā tiek izdalītas atsevišķas funkcionālās zonas, kas apvieno noteikta veida aktivitātes dārzā un noteiktus dizaina principus. Parasti privātā dārzā atrodas sekojošas funkcionālās zonas: reprezentatīvā zona, atpūtas zona, kas sastāv no aktīvas un pasīvas atpūtas zonām, bērnu rotaļu zona un saimniecības zona. Balstoties uz funkcionālo zonējumu, tiek izstrādāts galīgais plānojuma risinājums. Plāns ietver arī pozitīvu un negatīvu skatu līniju analīzi dārzā, kā arī uz ainavas objektiem ārpus dārza teritorijas. Tiek izvēlēti atsevišķi punkti teritorijā, kas veidos nozīmīgākās skatu linijas plānotajā dārza izkārtojumā, un tiek analizēti skati no šiem skatu punktiem.

a

2.

Divi dārza plānojuma varianti

Tiek izstrādāti divi atšķirīgi dārza plānojuma variantiem ar atšķirīgu dārza elementu izkārtojumu un atšķirīgām plānojuma līnijām. Piezīmes pie katra plāna paskaidro plānotos dārza elementus.

 

Garden project sample, two garden plan layouts

3.

Dārza izmēru plāns

Dārza izmēru plāns tiek izstrādāts, lai atvieglotu plānotā dārza izkārtojuma nospraušanu dabā. Ieplānoto dārza elementu novietojums tiek mērīts no esošiem monumentāliem objektiem kā, piemēram, ēkām, žoga, atbalsta sienām utt. Ja plānotā līnija ir paralēla esošam dārza objektam, tiek norādīts attālums no esošā objekta. Citām no jauna plānotajām līnijām tiek norādīts galapunktu novietojums. Apļveida formām un lokiem centrs tiek piesaistīts pie esošiem dārza elementiem. Brīvas formas liektas līnijas tiek sadalītas segmentos, kur katram segmentam ir norādīts centrs, vai arī viļņveida objektam blakus tiek novilkta palīglīnija, no kuras tiek veikti visi mērījumi. Ja dārzā nav esošu monumentālu objektu, no kuriem varētu veikt mērījumus, tad dārza teritorija tiek sadalīta kvadrātos ar koordinātu tīklu un visi mērījumi tiek veikti attiecībā pret koordinātu tīklu. Tādā gadījumā koordinātu tīkls, savukārt, tiek piesaistīts dārza robežai.

 

 

Garden project sample, garden dimension plan

4.

Dārza skices

Skices tiek izstrādātas individuāli projektētiem dārza elementiem, tādiem kā bērnu rotaļu aprīkojumam, dārza strūklakām, mākslas instalācijām, individuālas struktūras dzīvžogiem utt., ja tas ir nepieciešams.

 

Garden project sample, visualizations for individually designed elements

5.

Shēmas

Grafiskas shēmas tiek izstrādātas stādīšanai, dzīvžogu apcirpšanai, dārza konstrukcijām, individuāli projektētam bērnu rotaļu aprīkojumam utt., ja tas ir nepieciešams.

 

Garden project sample, schemes

6.

Bērnu rotaļu aprīkojuma rasējumi

Ja projektā ir paredzēts bērnu rotaļu laukums, tad projektā tiek iekļauti sertificētu ražotāju rasējumi projektētajām bērnu rotaļu iekārtām.

 

Garden Design, Garden Project Sample, Children's playground equipment drawings

7.

Dārza segumu specifikācija

Segumu specifikācijā tiek uzskaitīti visi dārza segumi, kas ir ieplānoti dārza projektā. Katram seguma veidam ir pievienota fotogrāfija, kā arī apraksts, ieskaitot kopšanas un ierīkošanas instrukcijas.

 

Garden project sample, pavement specification

8.

Dārza apgaismojuma specifikācija

Apgaismojuma specifikācijā ir uzskaitīti visi gaismekļi, kas ir ieplānoti dārza projektā. Specifikācijā ir norādīts lampas apzīmējums no dārza plāna, fotogrāfija, kā arī ir norādīts ražotājs, lampas nosaukums un kods, korpusa krāsa, spuldzes parametri un lampas apraksts.

 

Garden project sample, lamp specification

9.

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma rakstā ir apskatīta dārza plānojuma koncepcija, kā arī aprakstītas detaļas abiem plānojuma variantiem.

 

Garden project sample, project description

10.

Piezīmes ierīkošanai un kopšanai

Piezīmēs ir norādītas instrukcijas un materiālu tehniskā specifikācija dārza ierīkošanai un kopšanai.

 

Garden project sample, notes for establishment and maintenance

 

Izstrādātais dārza projekts tiek nosūtīts uz klienta e-pastu PDF formātā. Ielogojoties mūsu mājas lapā, ir pieejami citi formāti: DWG, JPG un augstas izšķirtspējas TIFF formāti.

 

Papildus ir iespējams pasūtīt:

NR.
PROJEKTA SADAĻA PARAUGS

1.

Apstādījumu plāns ar detalizētu augu specifikāciju

Apstādījumu plāns ir rasēts mērogā 1 pret 100 (1 cm plānā atbilst 1 m dabā) vai arī 1 pret 200 (1 cm plānā atbilst 2 m dabā). Tajā ir norādīti visi augi, kas ir ieplānoti dārzā, kā arī augu skaits katrā grupā. Plānam ir pievienota tabula ar augu sarakstu visam dārzam. Tajā ir pilnīga informācija, lai pasūtītu stādus stādaudzētavā vai lai saņemtu stādaudzētavu cenu aprēķinus dārza stādiem. Sarakstā ir iekļauti augu latīniskie nosaukumi, latviskie nosaukumi, katra veida augu skaits dārzā, augu stādīšanas attālumi, kā arī piezīmes attiecībā uz katra auga apgriešanu vai īpašām iezīmēm. Apstādījumu plānam tiek pievienotas projektēto augu fotogrāfijas.

 

Garden Design, Garden Project Sample, Planting plan

2.

Reālistiskas dārza 3D vizualizācijas

Dārza vizualizācijas sastāv no 10 reālistiskām datorgrafikā izstrādātām bildēm ar konkrētajiem augiem un materiāliem, kas ir ieplānoti dārzā. Papildus datorvizualizācijām tiek izstrādāta virtuāla 3D video pastaiga cauri projektētajam dārzam.

 

Garden Project Sample, 3D visualization


APSKATĪT CITUS DĀRZA PROJEKTUS

PASŪTĪT DĀRZA PROJEKTU